Hygiënisch werken

Ons streven is om hygiënisch te werken. Bij het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden in een instelling houden wij met de volgende uitgangspunten rekening:

Stof is de grootse vijand van de mens en Octopus schoonmaakbedrijf (OSB 2000) is de vijand van stof. De stofontwikkeling is groot door aanwezigheid van linnen en katoen (kleren) en door het werk van personeel en machines. Stof is de belangrijkste overbrenger van micro-organismen, daarom moet stof regelmatig en goed verwijderd worden.

Onzichtbaar vuil kan men niet zien maar het is altijd aanwezig. Micro-organismen, vooral bacteriën, hebben vocht, warmte, voedsel en zuurstof nodig om te kunnen groeien. Een bacterie kan zich in één uur vermenigvuldigen tot 4000 stuks. Op plaatsen waar geen water aanwezig is gaan veel bacteriën over in inactieve vormen. Zodra de omstandigheden gunstig worden gaan ze weer groeien.

Bij natte of vochtige reinigingsmethoden moet men ervoor zorgen dat geen vochtresten achterblijven, omdat deze resten goede voedingsbodems zijn voor micro-organismen. Wanneer er bijvoorbeeld duizend bacteriën in de mop achterblijven en deze mop de volgende ochtend weer gebruikt wordt op een andere werkplek, betekent dit dat er een enorm groot aantal bacteriën verspreid wordt. Daarom is goed drogen belangrijk.

Om verspreiding van de micro – organismen te minimaliseren en dus hygiënisch te werken, dienen de medewerkers van Octopus schoonmaakbedrijf(OSB 2000):

  • Altijd handschoenen te dragen en steeds een nieuw paar te gebruiken
  • Alleen schone hulpmaterialen te gebruiken.
  • Steeds schoon water in de emmer te doen.

Vochtige moppen, werkdoeken en dweilen zijn een voedingsbodem voor bacteriën. Daarom worden deze na gebruik uitgespoeld, gewassen en
gedroogd. Wij beschikken op elke locatie over een wasmachine en een droger.

Hygiëne begint bij je zelf

Hygiëne betekent gezondheidsleer. Het gaat hier om alle maatregelen en behandelingen die noodzakelijk zijn om de mens gezond te houden. De eerste stap in goede hygiëne is het strikt opvolgen van de regels die opgesteld zijn voor de medewerkers. Hygiëne begint bij je zelf. Een aantal lichaamsdelen zijn een ideale plek voor het verzamelen van bacteriën. Handen zijn het meest in contact met verschillende materialen en zijn daarom de “number one” plek waarin bacteriën zich kunnen verzamelen. Handhygiëne is in ieder geval vereist voor aanvang van de werkzaamheden, na toiletbezoek, na de pauze, na het snuiten van de neus, etc. Ook wanneer er geen verontreiniging zichtbaar is. Onzichtbaar vuil kan men niet zien maar het is altijd aanwezig. Octopus schoonmaakbedrijf (OSB 2000) is zeer streng als het op hygiëne.

De schoonmaakwekker!

Loopt uw contract met uw
schoonmaakbedrijf af?
Laat het ons weten en
ontvang snel een
scherpe aanbieding!

Offerte aanvragen
Waarom kiezen voor OSB 2000?
Onze dagelijkse ervaringen met opdrachtgevers hebben ons geleerd dat zij groot belang hechten aan:
Professionaliteit
U streeft naar een schone werkomgeving. Een omgeving waarin uw medewerkers zich prettig voelen en u uw klanten met trots kunt ontvangen. Binnen Octopus schoonmaakbedrijf wordt op alle niveaus meegedacht over de beste werkwijze en dus ook het gewenste resultaat. De combinatie van kwaliteit en scherpe prijs staat hierbij voorop.
Vakmanschap
De kwaliteit van schoonmaakdienstverlening wordt bepaald door de kwaliteit van de mensen op de werkvloer. Onze medewerkers mogen zich pas eerste klas schoonmaker noemen nadat zij succesvol een interne opleiding binnen onze organisatie hebben doorlopen.
Helderheid
Communicatie is een essentieel onderdeel van ons werk. In de praktijk hebben zowel u als onze medewerkers doorlopend profijt van een goede communicatie. Heldere, frequente communicatie tussen Octopus schoonmaakbedrijf (OSB 2000) en haar klanten vinden wij belangrijk. Afspraken worden altijd schriftelijk vastgelegd en we houden voor u een logboek bij.
Betrokkenheid
Uw facilitair proces vormt de basis van onze samenwerking. Door onze dienstverlening aan dit proces aan te passen zijn we in staat onze deskundigheid te combineren met uw wensen en behoeften. Dit schept niet alleen duidelijkheid voor u maar zorgt ook voor duidelijkheid en betrokkenheid bij onze medewerkers.
Deskundigheid
Opleidingen geven onze medewerkers de basis om hun werk goed en vakkundig uit te voeren. Advies, kennis en expertise is altijd op eenvoudige wijze beschikbaar voor onze medewerkers.
" OSB2000 levert al jaren hun schoonmaakdiensten aan SOMT. Met name de flexibiliteit van het bedrijf bij evenementen, partijen of late sluiting zorgt voor een prettige samenwerking. "
Facilitair Beheer SOMT